Referencje od naszych klientów

Zaprojektowanie oraz wykonanie platformy IoT składającej się z zestawu usług wykorzystujących protokół LwM2M oraz CoAP w celu zarządzania urządzeniami z grupy IoT, monitorowania ich pracy oraz gromadzeniem w ustandaryzowany sposób danych pozyskanych z urządzeń IoT.

Opracowanie koncepcji techniczno-funkcjonalnej Zintegrowanej Platformy Inteligentnego Zarządzania Miastem (Intelligent City Management Center - ICMC Tauron) w ramach projektu Internet Rzeczy w Inteligentnym Mieście.