Słownik pojęć

AMQP

Advanced Message Queuing Protocol – standard protokołu komunikacyjnego dla warstwy aplikacji. Cechuje się: zorientowaną komunikatywnością, kolejkowaniem, trasowaniem, niezawodnością i bezpieczeństwem.

Apache Kafka

Broker wiadomości na licencji wolnego oprogramowania. Jego celem jest umożliwienie obsługi danych pochodzących z wielu węzłów w czasie rzeczywistym.

CoAP - Constrained Application Protocol

Protokół sieciowy IoT dla urządzeń o ograniczonych zasobach. Jest oparty na UDP (User Datagram Protocol), co powoduje jego szybkie działanie.

gRPC - Remote Procedure Calls

Używający protokołu transportowego HTTP/2. Zazwyczaj wykorzystywany do połączenia usługi z mikro usługami oraz połączenia klienta do usług backendowych.

LwM2M - Lightweight Machine to Machine

Definiuje protokół komunikacyjny w warstwie aplikacji między serwerem a klientem (urządzenie IoT). Pozwala na koegzystencję różnych ekosystemów.

LoRaWAN - Long Range Wide Area Network

Protokół i system komunikacji bezprzewodowej dalekiego zasięgu o małej mocy, przeznaczony do zastosowań komunikacji między urządzeniami IoT. Wymaga urządzenia pośredniego – bramy sieciowej.

MQTT

MQ Telemetry Transport – oparty o wzorzec publikacja/subskrypcja, prosty i lekki protokół transmisji danych. Każdy z klientów łączy się z brokerem, a następnie subskrybuje dany temat/tematy. W momencie opublikowania danych każdy subskrybent dostaje informacje.

OMA LightweightM2M (LwM2M) Object and Resource Registry

REST API

Representational State Transfer Application Programming Interface – uniwersalny interfejs HTTP do komunikacji między oprogramowaniem klienta a serwerem za pośrednictwem sieci. Cechuje się: bezstanowością, buforowaniem danych, systemem warstw oraz identyfikacją typu danych w nagłówku zapytania.